สมัครเรียน

เปิดรับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ปริญญาโท และ ปริญญาเอก

ระดับ ปริญญาโท ปริญญาโท ปริญญาโท

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง
เรียนวันเสาร์และอาทิตย์ สามารถเรียนจบได้ภายในหนึ่งปี
ด่วน !!! เปิดรับสมัครรุ่นพิเศษ เริ่มเรียนวันที่ 7 ตุลาคมนี้
โทร. 02-973-6739 , 094-812-4949 Line : Dr.Nantana

ระดับ ปริญญาเอก ปริญญาเอก ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง
เรียนเฉพาะวันเสาร์ สามารถเรียนจบได้ภายในสองปี
ด่วน !!! เปิดรับสมัครรุ่นพิเศษ เริ่มเรียนวันที่ 7 ตุลาคมนี้
โทร. 02-973-6739 , 094-812-4949 Line : Dr.Nantana

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ยื่นใบสมัครเพื่อสอบสัมภาษณ์ได้ตั้งแต่บัดนี้