Home ศิษย์เก่าดีเด่น
ศิษย์เก่าวิทยาลัยสื่อสารการเมือง


รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นวิทยาลัยสื่อสารการเมืองประจำปีพ.ศ.2557

       alt

   นายแพทย์ วิชัย  เทียนถาวร

- อดีตกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข

- อดีตปลัดกระทรวงสาธารณะสุข

- กำลังศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 11

 

alt

พลอากาศเอก ชูชาติ  ชวนชม

-  นายกสมาคมชาวจันทบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

-  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 17

 

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นวิทยาลัยสื่อสารการเมืองประจำปีพ.ศ.2556

 
ดร.เขมา สมใจ
ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดปราจีนบุรี
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง รุ่นที่ 1ดร.จำลอง พรมสวัสดิ์
ที่ปรึกษาบริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด(มหาชน)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง รุ่นที่1


 

ส.ส.มนพร เจริญศรี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครพนม
กำลังศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สื่อสารการเมือง รุ่น 11

 


สก.รัตติกาล แก้วเกิดมี
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตสายไหม
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง รุ่นที่ 21
กำลังศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 11


 

 

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นวิทยาลัยสื่อสารการเมืองประจำปีพ.ศ.2555

 
นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ

สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดปราจีนบุรี

กำลังศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาสื่อสารการเมือง
 
ร.ต.หญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สื่อสารการเมือง รุ่นที่ 2


 

นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สื่อสารการเมือง รุ่นที่ 3

 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วิทยาลัยสื่อสารการเมือง ม.เกริก, Powered by Joomla! and original designed by SiteGround web hosting, modified by Computer @ Krirk University
SiteGround web hosting Joomla_Templates