Home ภาพกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปริญญาโท-เอก เมื่อวันที่ 1-2 มีนาคม 2557
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปริญญาโท-เอก เมื่อวันที่ 1-2 มีนาคม 2557
ปฐมนิเทศ : ดร.นันทนา นันทวโรภาส คณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมืองเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปริญญาเอก รุ่นที่ 12 และ ปริญญาโท รุ่นที่ 26 ณ โรงแรมอิมพีเรียลเลควิว ชะอำ จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 1-2 มีนาคม 2557
 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วิทยาลัยสื่อสารการเมือง ม.เกริก, Powered by Joomla! and original designed by SiteGround web hosting, modified by Computer @ Krirk University
SiteGround web hosting Joomla_Templates